Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
211
e plukken. Zij bleef wat zij anders niet deed, zeer
ang uit, en dus besloot maria eens te gaaa zien,
vat hiervan de oorzaak was. Tegen hare ver-
vachting vond zij het meisje niet aan den haar
)pgelegden arbeid, maar in een geheel verwijderd
;edeeUe van den tuin.
»Waarom doet gij niet, wat u gezegd is,
leentje?" vroeg Jufvrouw albrecht.
»Ik ben gereed, moeder, aanstonds —"
» Maar wat maakt gij daar in den hoek van den
Luin, waar gij niet zijn moesl. En waarom wordt
jgij zoo vuurrood ?"
»Ik ben.... ik heb...."
» Ongelukkig kind , lieg niet," viel haar maria
lin de rede. »Meent gij, dat ik het niet gezien
ilheb, hoe gij eene hand vol bessen wegwierpt, toen
gij mij zaagt aankomen?"
»Beste moeder, ik heb nog geene gegeten,"
mtwoordde leentje weenende.
»Dit moge zoo zijn ; maar toch wildetgij ze eten."
» Ach, moeder, waarom ziet gij mij zoo scherp
aan? Zeker, ik zal het niet weer doen."
»Dat hoop ik zal u volle ernst zijn. Maar
daarmede is het begane kwaad niet goed gemaakt.
Uw wil, om te snoepen, was oogen blik kei ijk tot
Jaad geworden, indien ik niet tusschen beiden
was gekomen. En daarom is de begeerte, die u
vervulde, even zoo strafbaar, als hadt gij haar
ivolbragl."
»Maar, lieve moeder, ik zal het zeker niet
■weer doen."