Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
207
i die de kinderen heden voor het eerst zagen. Vro-
lijk klapten zij in de handen, en konden naau-
)-vvelijks den tijd afwachten, dat hun van dit ge-
heel ongewoon geregt iets toegedeeld werd. Maar
ziet , toen vader en moeder zich van een genoeg-
zaam gedeelte vooi'zien hadden, zoo begon al-
brecht : »kinderen, ik moet u heden op de
\ proef stellen. Wie van u is in staat zich zoo-
ï danig te beheerschen, dat hij geen visch eet?
t ]Iierbjj evenwel moet gij even zoo vreugdevol van
den disch opstaan, als had gij van denzelven
uw aandeel genoten. Overigens is niemand uwer
gedwongen, veeleer geef ik u verlof, om het vrij
uit te zeggen. Heden mag ik geen treurige ge-
zigten zien.'* »Ik," zeide jacob het eerst en
4 vol moed, »ik wil van den visch niet eten. Moeder
heeft mij reeds genoegzaam vleesch medegedeeld.'*
»En gij, johan, kunt gij u ook overwinnen ?" —
»Ja, lieve vader," antwoordde johan, doch op
eenen wat minder vriendelijken toon , »ik wil het
beproeven. Ik zal den schotel maar niet aanzien." —
»Dacht ik het niet, dat gij brave jongens waart.
Maar hoe staat het met u, leentje?" — »Ik,
ik, lieve ouders," stotterde met neergeslagene
oogen het meisje, »ik verzoek voor mij een stukje
van den visch." — »Leentje," zeide hierop de
r' moeder, met ernst, »waarlijk, ik ken u niet
j: meer." — » Beste moeder , vader heeft immers
11 j '
j, gezegd, dat wij vrij uit mogten spreken. Nog-
jïj maals doe ik het verzoek om een stukje. Ik weet
f dat mijne broeders mij beschamen." — »Nu, gij