Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
205
Imijne lieve kinderen, en ook belden iult gy mede
igaan." Hoeveel grooter was thans de vreugde!
»Breng mij thans uw speelgoed, kind!" ging
I MARIA voort, nadat zij haar verhaal geëindigd had.
Met heete tranen in de oogen ging johan naar
I de kast, en haalde er uit, hetgeen hem bevolen
was. Snikkend reikte hij alles aan zijne moeder
loe, en zag haar daarbij regt treurig aan. Ligt
kon men het bemerken , dat het verlies van zijn
speelgoed hem minder smartte, dan de gedachte,
niet regt gehandeld te hebben. Hij wilde spre-
ken , doch kon niets meer uitbrengen dan : »lie-
i ve moeder, jacob is de goede elizabeth , maar
ik geen goede broeder; ach , vergeef mij , en gij
^ ook jacob !"
— »Ik hoop, dat gij het worden en blijven
zult," antwoordde maria geroerd. » Dit is reeds
een zeer goed bewijs van verbetering, dat gij uw
onregt inziet, en mij en uwen broeder om ver-
giffenis vraagt. Evenwel mag ik uwe straf niet
verligten, ofschoon my zulks regt leed doet." —
Hiermede sloot zij des knaaps speelgoed weg, en
ging weer aan hare huiselijke bezigheden.
Op het gelaat van alle kinderen lag diepe smart
verspreid. »Wees bedaard, goede johan zeide
leentje Innig bedroefd tot haar weenend broer-
I tje , »morgen willen wij regt vlijtig wezen, en de
lieve moeder te zamen vragen , dan geeft zij u
het speelgoed terug. En dan laat ik u ook mijn
1 nieuw prenteboek zien. Maar gij moet nu ook
1 naderhand niet zoo onbillijk zijn!" —