Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
2U3
, » En hierop brak hij denzelven
»Ja, moeder."
»En waart gij daarover niet hevig vertoornd?"
» Wel heb ik mij regt bedroefd; maar toch wil-
de ik u en vader geen verdriet aandoen , en even
zoo johan de straf besparen. Niet waar, lieve
moeder, gij zijt nu weer goed op mij?"
» Hoe zou ik u om uwe handelwijze kunnen be-
rispen, lief kind!" zeide hierop maria, hem te
: gelijk aan het hart drukkende. » Maar gij , johan ,
I hebt straf verdiend, niet alleen omdat gij tegen
mijn verbod hebt gehandeld, maar ook, dat gij
I nog zwijgt, terwijl gij uwen broeder zulk een
1| groot onregt gedaan hebt. Wat zoudt gij zeggen,
! indien uwe broertjes en zusjes even zoo omtrent
;| u handelden? Is uw gedrag een beantwoorden
II aan die schoone les :
IFat gij niet wilt, dat u geschiedt,
Doe dat ook aan eerV ander^ niet?
Breng mij al uw speelgoed , ik zal het zoo
I lang wegsluiten, tot gij door een voorkomend
I en vriendelijk bestaan uwen misstap weer liebt
I goed gemaakt. Maar hoor nog vooraf de leerzame
I geschiedenis der goede zuster mede aan.
De goede zuster.
i Een vader wilde zijne twee kinderen, die hem
door hunnen vlijt en door hunne braaiheid veel