Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
202
En opdat gij, waarde moeders, het nu zien
moogt, hoe maria handelde, ten einde hare kin-
deren welgezind en liefdevol onder elkander te
maken, zoo willen wij voor een oogenblik aan het
opene venster treden. Zij is weer bezig met de
kinderen, die zoo even hunne spelen gestaakt heb-
ben. Gemakkelijk zullen wij elk woord kunnen
verslaan , hetwelk zij met hen spreekt.
»Jacob," vraagt zij ernstig, »waar is u,w nieu-
we kruiwagen, dien u de vader geschonken heeft ?"
» Lieve moeder , hij is gebroken. Ik wilde baas
Wagner verzoeken, denzelven weer te maken,
voordat gij en vader daarvan iets gewaar werdt."
» Iladt gij ook misschien in den zin, iets ver-
keerds voor ons verborgen te houden?"
»Neen, lieve moeder, in het geheel niet. Ik wilde
u slechts niet bedroeven."
»Maar Jacob, ik zie toch > dat het niet zóó
is , als het zijn moet. Verberg niets. En al kondt
gij zulks ook voor oi»s doen, voor God is dit
evenwel onmogelijk. Gij hebt toch niet vergeten,
wat ik u meermalen over de groote zonde van
liegen gezegd heb ?"
»Zeker niet, beste moeder. En als gij zoo met
mij spreekt, dan moet ik u wel de waarheid zeg-
gen."
»Dat hoop ik van u, Jacob."
>>Zie, lieve moeder, johan heeft den kruiwagen
heimelijk weggenomen. Omdat gij nu telkens daar-
over boos wordt, en johan van u zou berispt
worden, meende ik, u zulks niet te moeten zeggen."