Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
201
in het kind opgewekt en gevoed. Van den ande-
ren kant vond de menschlievendheid in de ge-
valligheid en vriendelijke dienstvaardigheid een'
vasten steun. Eiken mensch is een gevoel van
eigendom als 'tware aangeboren. Maar dit gevoel
wordt reeds in de vroege jeugd vernietigd , wanneer
i: het sterkere kiud zich aanmatigt datgene, het-
t welk het zwakkere toebehoort, weg te nemen en
! te gebruiken , zonder eerst te vragen of daarom
i te verzoeken. Uet gewent zich eindelijk, alle he-
1 sef voor regt en billijkheid uit te schudden en
!| geene andere wet te erkennen, dan die zijner
, sterkte, liet zwakkere kind integendeel leert, in
I het gevoel der ondergane krenking, naar wraak
'! en heimelijke zelfhulp dorsten. In beiden wordt
de zucht voor alles, wat menschenvreugde en meu'
\ schelijke welvaart bevorderen kan , onderdrukt en
i eindejijk verslikt. Zulke kinderen — neen , waar-
I de moeders, kunt gij onmogelijk willen opvoeden!
\ De schandelijkste eigenbaat zou dan in hen de
( bovenhand verkregen, en spoedig zouden zij Jee-
j ren , het geluk en de welvaart van anderen moed-
f willig met voeten te treden. U, aan wie zij zoo on-
i eindig veel verpligt zijn , zouden zij zelfs met den
; vloek des ondanks en der gevoelloosheid beladen.
(, Daarom plant liefde door liefde in de nog buig-
zame harten uwer kinderen. Laat hen in de lief-
, de tot God en de menschen dagelijks wassen en
toenemen , opdat zij voor het geluk van anderen
werkzaam zijn, en u te gelijk een' vreugdevolleu
ouderdom bereiden!