Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
200
Ja 5 vrouwen en moeders, gelijk onze hardheid
en gevoelloosheid anderen weerkeerig hard en ge-
voelloos maakt, zoo betoonde maria's onuitput-
telijke goedheid zelfs dan nog liefde, wanneer
zij hare kinderen berispen en straffen moest. Zij
deden eindelijk datgene, wat regt en goed was, niet
meer uit vrees voor de tuchtigende hand van va-
der en moeder, maar enkel uit bezorgheid , hun-
ne goede ouders kommer te veroorzaken. Het is
eene zoo waarachtige uitspraak: de volmaakte
liefde drijft de vrees uit* Wanneer de arbeid
verrigt was, en het bestemde speeluur sloeg, zoo
was het geheel anders dan in zoo vele familien.
Dan hoorde men geen twist, geen geschreeuw,
dan zag men geen ouderlingen strijd, en evenmin
was een gedurig verbieden noodig. Nooit hadden
de kinderen elkanders speelgoed weggenomen of
gebroken. Bij de sti*ikte orde, die overal heersch*
le, was elk voorwerp zijne bepaalde plaats aange-
wezen; de een durfde datgene, wat den ander'
toekwam, niet wegnemen of tot zijn gebruik aan-
wenden. Evenwel duldde maria ook zelfs dan
niet, wanneer zulks gebeurde, dat een harer kin-
deren over het weggenomen speelgoed in gehuil
of krakeel uitbrak. Integendeel vermaande ztj
gedurig, om toch elkander, door leenen en ge*
willig af te staan, vriendelijk legen le komen.
Maar met onverbiddelijke strengheid was zij daar-
op uit, dat eenig speelgoed , door dezen of dien
geleend , niet bedorven werd. Zoo werd natuur-
lijk de eerbied voor het eigendom van andereu