Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
215
rast, daar hij, in plaats vau te spelen, eene arme
ijoude vrouw hout opzamelen en naar huis hielp
lidragen. Waarlijk, ik moest bij de dankbetuigingen
(jen wenschen, die de oude vrouw over den goed-
I hartigen knaap uitsprak, nog dit voegen: »geze-
jlgend zijt gij, kind, dat gij eene zoo wijze engod-
vruchtige moeder hebt! Ga henen," sprak ik tot
mij zelve, »en doe desgelijks."
Wanneer aldus maria's kinderen liefde tot hun-
ne evenmenschen leerden, en door dit reine,
hemelsche gevoel bezield, helder en vrolijk in de
wereld blikten, zoo zoek ik den hoofdzakelijken
grond daarin , dat zij in het ouderlijke huis niets
boos, niets hatelijks zagen, maar slechts wat goed
en liefelijk is hoorden. Aldus moest hun de beste
van alle deugden tot gewoonte worden. O , zoo
dikwijls ik hunne spelen beschouw, even zoo dik-
!' wijls doorstx'oomt een hooger gevoel van blijdschap
ji mijne ziel, en ondervind ik opbeuring en sterkte.
Dan denk ik menigmaal: welk eene reine vreugde
moet het zijn, met deze kinderen om te gaan,
wanneer zij eens volwassen zijn! Hoe zullen 'zij
alle menschen, maar vooral hunne ouders het le-
ven verligten en verheldereu! Welk een geluk
voor de groote zamenleving, wanneer in elke plaats
slechts twintig zulke kinderen werden opgevoed;
hoe groot zou de zegen zijn, dien zij heinde en
verre verspreiden zouden! En dan voedde ik wel
eens de stille, zalige hoop: welligt, dat menige
moeder haar pligt beter leert uitoefenen, wanneer
gij haar maria's voorbeeld eenvoudig verhaalt!