Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
198
de vader: » wie zich niet met anderen vei-dragen
kan, die moet ook niet onder hen wonen, maar
buiten hunneu omgang gesloten worden." De
knaap beloofde verbetering, en nu werd hij dan
ook ontslagen. — Diepen indruk liet het gebeur-
de op pieters gemoed na, en werkelijk was hij
van nu af jegens al de huisgenooten en ook tegen
anderen beter gezind en liefdevoller. Wel kwam
zijn vorig gebrek nu en dan weer op, doch wan-
neer hij zich zelve vergat en zijne vijandelijke
geaardheid toonde, zeide de vader slechts: »wilt
gij nogmaals in de kamer?" En naarmate hij in
jaren vorderde en meer innig besefte , hoe goed
het is, dat menschen als broeders onderling te
zamen en door den naauwsten band vereenigd zijn,
ontsloot zijn hart zich steeds meer voor die hoogere
stem: »lieht uwen naasten lief, als u zelve."
Deze natuurlijke en eenvoudige leer, hoe zwaar
zij ook den verdorvene menschen onzer dagen
moge voorkomen, vond gemakkelijk ingang bij de
wel opgeleide kinderen van maria en albrecht.
En hoe rijk beloond in hun binnenste, hoe geluk-
kig werden zij hierdoor! Ik zelf heb het meer
dan eenmaal mede aangezien, hoe zij hunne
spelen of hunne bezigheden staakten, om eenen
reiziger den weg te wijzen, en hem zóó ver te
begeleiden, dat hij niet meer dwalen kon. Ik
zelf heb het meer dan eenmaal opgemerkt, hoe
de kleine ieen haar stukje brood onder den boe-
zel verborg, om het aan een behoeftig kind te
brengen. Ja ik heb eens den kleinen johaa' ver- i