Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
been en weer zweven, hij telde haar getal, onder-
ihield' zich met haar — maar het waren en ble»
iven vliegen.
Aan den avond bragt hem zijne zuster, met wie
lliij dikwijls getwist had, «ene melksoep. «Lieve
luster," sprak de knaap, »blijf, o blijf slechts
een weinig bij mij , en spreek met mij !" Maar zij
zette de soep op de tafel, en ging weer henen ,
j zonder een woord te spreken. Nu kwam de treu-
'rige nacht. PIETER kon geen oog toedoen. Steeds
dacht hij bij zich zelve : ach , hoe zal het morgen
|;zijn? zal ik morgen even zoo leven? — Ook viel
s hem thans levendig in , hoe hij tot hiertoe jegens
anderen zich gedragen had. Uij gevoelde diep
zijne schuld, maar te gelijk wat hij doen wilde,
wanneer hij weer bij anderen zijn mogt.
Den volgenden dag was hij op nieuw geheel alleen
en van alle menschen verlaten. Evenwel had hij
dan aan dit, dan weer aan iets anders behoefte.
Uij besefte het zoo duidelijk, dat hij anderen
noodig had. Nu begon hij te weenen — eindelijk
luid te schreijen: »vader, vader! moeder, moe-
der ! doet open, wat ik u bidden mag ! Laat mij
er uit' naar buiten! Ik kan niet langer alleen
blijven! Vader! moeder! vader!"
Langen tijd liet de vader hem schreijen. Ein-
delijk ging hij bij hem binnen. Daar stond riETER
in eene demoedige houding, en smeekte met op-
gehevene handen, dat hij toch weer tot den kring
zijner broertjes en zusjes, en tot het verkeer met
menschen mogt "toegelaten worden. Thans sprak