Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
1%
Het onverdragelijke kind.
De kleine pieter was van eene vijandelijke ge-
aai'dheid. Hij kon zich met geen mensch verdra-
gen. Dan eens deed hij zijne broertjes en zusjes
kwaad, dan weer berokkende hij den dienstboden
eenig leed. Dikwijls werd hij van zijne ouders,
met vriendelijken ernst, vermaand, om toch je-
gens anderen welgezind en vriendelijk te zijn. Ja,
daar zoo menige zachte waarschuwing niet hielp,
dreigde de vader hem zelfs, dat hij hem van de
menschen afzonderen en gansch alleen zou laten.
Maar ook dit was te vergeefs, pieter bleef tegen
alles aandruischen. En de vader liet daarom het
zoo hatelijke kind in eene kamer opsluiten, en
verbood allen, die in huis waren, bij hem te
gaan, of met hem een woord te spreken.
Daar zoo eenzaam, zoo van eiken omgang met
anderen verwijderd , werd hij spoedig door tijd-
verveling gekweld. Hij loerde telkens door het
venster naar buiten, of hij ook den een' of an-
deren zien mogt, doch hij zag geen enkel mensch.
Toen het middaguur gekomen was, bragt de dienst-
maagd hem het eten. Pieter sprak haar vriende-
lijk toe, doch zij gaf hem geen het minste antwoord.
Hij begon van de spijzen te gebruiken, doch zij
smaakten hem niet. De namiddag scheen hem wel
een jaar te zijn. Hij kon zich met niemand onder-
houden , met niemand een enkel wooi'd spreken.
Hij zag geen levendig wezen in de kamer, dan
vliegen. Dit tijdverveling staarde hij op derzelver?