Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
194
te schenken, wanneer zij berouw toonen , en zicli
rustig en volgzaam zoeken te gedragen. Bewaart
in hun binnenste liefde tot hunne ouders , en leert
hen niet zuchtende, want dit ware voor hen en
voor u niet goed, maar gewillig ja vreugdevol
uwe bevelen volbrengen.
Ml.
HOE MARIA'S KINDEREN DIENST-
VAARDIG EN LIEFDERIJK GE-
ZIND WERDEN.
Reeds dikwijls hebben wij gelegenheid gehad op
te merken, hoe maria's kinderen hunne ouders
innig en waarachtig liefhadden. Geheel hun stre-
ven strekte zich dan ook daarhenen, om deze lief-
de door woorden en daden aan den dag te leggen.
Wij zullen hierin eene opentlijkc tegenstelling niet
slechts met de zelfzucht onzer dagen, maar ook
met de onverschilligheid van vele familien onder-
ling duidelijk waarnemen. Maar voor atbrechï's
gade was ook niets van meer aangelegenheid, dan
de liefde der kinderen tot hunne ouders te bewa-
ren , en daarmede innig te verbinden die hartelijke
genegenheid, welke zij elkander , als broeders en