Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
voor altijd verloren, en door geen berouw kan
hersteld worden, voor elke onzedelijkheid de
deur opent, en eenen vloek over het gansche
volgende leven werpt. Evenwel sloot zij haar
binnenste niet voor de zachte opwellingen der
jonkvrouwelijke liefde, toen de brave ALBRECHT ,
door haar edel bestaan geti'offen, het waagde,
eene verkeering aan te knoopen, waarvan zij de
bedoeling al aanstonds doorzag. Reeds sprak
haar hart ten zijnen voordeele, maar daarom
vergat zij niet, ook de bedaarde rede te raadplc
gen. Innig overtuigd , van het groote gewigt
der keuze, die zij thans doen moest, bewust,
dat er geen naauwer verbindtenis bestaat, wier
invloed te gelijk op het tijdelijk en eeuwig geluk
van hen, die ze aangaan, beslissender, ja voor
de groote zamenleving gewigtiger is , dan die des
huwelijks , bezielde haar thans een ongewone ernst.
Haar innerlijk gevoel wantrouwende, gaf zij aan
het wikkend verstand deszelfs volle regten, deed
het omzigtigst onderzoek naar ALBRECHTS karakter
en omstandigheden, sloeg hem, waar zij vermogt,
bedachtzaam gade , vooral dan , wanneer hij meen-
de niet opgemerkt te worden , en beproefde even
zoo haar eigen hart, en wat in hetzelve omging.
Van kinds af gewoon geheel haar binnenste open
te leggen voor hare regtschapene ouders, en hun-
nen raad in te nemen bij de voorvallen baars le-
vens , koos zij hen ook thans tot vertrouwden van
haren toestand, door hun niet alleen met het ge-
dane aanzoek bekend te maken, maar ook met