Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
192
zien, en wie zon dan voor u zorgen? Door na-
berouw gefolterd, moest gij daarenboven ben
missen, die u onderhouden."
»Ach, beste moeder, het is mg zoo angstig!
Ik weet niet, wat gij bedoelt/'
»Wat ik bedoel, johan? u diep te doen be-
sefTen , welk een groot onregt gij doet, ons door
uwe eigenzinnigheid zoo te krenken. Yindt gij
dan niet alles in uwe ouders ? En zouden wij niet
reeds nu de handen van u kunnen aftrekken? V\ie
\
zou mij dwingen, wanneer ik nog heden tot u
zei'le: ik wil u geene spijze meer geven , geene
kleederen voor u koopen ?"
»Ach, lieve moeder, 'hebt gij mij dan niet
meer lief?"
»Wel, wel, mijn kind! Maar verdient gij mij-
ne liefde, wanneer gij mij dwingen wilt, juist dat-
gene te doen, w^at u welgevallig is?"
»Neen, beste moeder! Nooit zal ik weer zeg-
gen: ik wil niet, ik wil niet!"
*>Dan zal ik u nog eenmaal weer geheel liefheb-
ben, en dan behoeft uw brave vader ook geene ge-
strengheid meer te gebruiken. — Blijf, mijn kind,
bij uwe goede voornemens!"
En wat was het nu , hetgeen zoo weldadig op
den kleinen knaap werkte ; heeft de tuchtiging
des vaders of de liefderijke vermaning der moe-
der dieperen indruk gemaakt ? Ik vooi' mij
denk : beiden te zamen vereenigd bewerkten, dat
johan's onbuigzame, norsche aard wijken moest,
en hij weer een gewillig, vriendelijk en onder-