Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
löu
vastheid en kracht van wil over. Maar ook hier-
bij wist zij haar zelve te beheerschen, en gaf
zich nimmer, gelijk helaas, vele moeders doen ,
aan hevigen toorn en onstuimige drift toe. Daar-
door toch, meende zij, werd den kinderen een
kwaad voorbeeld gegeven. Ook vreesde zij , door
zulk eene handelwijze, het kind in zoo groote ont-
roering te brengen, dat het door zijn schreijen
zich werkelijk eenige schade kon toebrengen. Ma-
tiging in het straffen hield zij voor volstrekt nood-
zakelijk , en daarom verheugde zij zich zoo innig,
dat ook haar albrecht schoon met onv/rikbare
gestrengheid het eenmaal begonnen werk doorzet-
tende, evenwel zich zei ven nimmer vergat.
Reeds nu bleek het, welk eene weldadige uit-
werking beider eenstemmig pogen had. Toen
johan eindelijk zag , dat niemand op hem eenig
acht sloeg, gaf hij van zelf toe. liet duurde niet
zoo heel lang , of hij naderde, met een vriendelijk
gelaat, vader en moeder, reikte aan beiden de
hand en bad demoedig om vergeving. »Zoo zijt
gij weer onze goede , lieve johan was der ou-
deren antwoord. Doch voegde albrecht er met
vaderlijken ernst bij: »wees voortaan op uwe hoe-
de. Wanneer gij u nog eenmaal even als heden
gedraagt, zoo zal ik u nog strenger tuchtigen.
Ja, mijn kind , hoeveel het mij en uwe brave
moeder ook kosten moge, wij zullen niet rusten,
vóór dat die stijfzinnigheid geweken is. Ook moet
ik u zoo lang verbieden, met uwe broertjes en
zusjes te spelen, tot gij u gebeterd hebt."