Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
189
gg er vriendelijk om verzoekt, jolian,'' zeide de
vader ernstig. »Ik wil niet! ik wil niet!" ant-
woordde andermaal de kleine stijfkop. Op nieuw
zag hem de vader scherp aan, hopende, dat hij
buigen zou ; doch daar hij volhield , riep einde-
lijk ALBRECUr met strengheid: »gij zult willen!"
nam hem te gelijk van den stoel, en deed hem
eenige malen de roede gevoelen. Van toorn gloei-
jende, rolde de hardnekkige knaap op den grond
heen en weer, en schreeuwde steeds luider: »ik
wil niet!" »Wij ook niet!" zeide de vader rus-
tig, gaf hem nog eenige duchtige slagen en bragt
hem buiten de deur. liet duurde eenigen tijd,
vóór dat de schreijende tot rust kwam. Doch
zoo spoedig hij bemerkte, dat zijne tranen zij-
ne ouders niet bewogen, zoo werd hij steeds
bedaarder en ving aan, schoon nog op een' ta-
melijk hevigen toon, te begeeren, weer binnen
gelaten te worden. »Wanneer gij er vriendelijk
om verzoekt," antwoordde Jufvrouw albrecht
met eene ontroerde stem, want het teedere moe-
derhart kon zich niet verloochenen. Intusschen
zag zij zeer wel in , dat elk betoon van zwak-
heid hoogst verderfelijk , en onverbiddelijke streng-
heid noodig was, wanneer haar johan niet een
diep beklagenswaardig mensch zou worden. Zij
hield zich innig overtuigd, dat zij haren al-
brecht ondersteunen moest, ten einde deze stug-
heid des gemoeds te overwinnen, en zijn vroeger
zoo beminnelijk karakter te herstellen. Daarom
zette zij even zeer tegen zijn onbuigzaam gedrag