Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
187
hunne kinderen, met de hevigste woede, aan.
Zwaar viel het voor hunne ouderharten , het lijden
hunner lievelingen te moeten aanschouwen, en
de bangste vrees folterde hen gedurende vele dagen,
bij de gedachte, misschien dezen of dien uit hun
midden te moeten verliezen. Vurige gebeden klom-
men gedurig op tot den Albarmhartige, die doen
kan boven bidden en wenschen. En niftt onver-
hoord bleven hunne smeekingen , want de vader-
hand hunnes Gods breidde zich beschermend
over hunne woning uit, en rigtte de op het ziek-
I bed neerliggenden genadig op.
Maar, schoon het gevaar des doods geweken
was , bleef bij één' der kinderen de nadeelige
invloed der krankheid over. Gij herinnert u,
lieve moeders , nog wel den kleinen johan , zijne
gehoorzaamheid aan zijne ouders en zijne vlijtige
t' werkzaamheid. Nu, juist hij, scheen door zijne
II ongesteldheid geheel veranderd te wezen. De
t, zachtheid van zijn karakter was verdwenen , en
li had plaats gemaakt voor een eigenzinnig en barsch
bestaan. Geschiedde ten zijnen opzigte niet aan-
stonds , wat men wenschte , dan schreeuwde hij
het luide uit, wierp zich op den grond, en bleef
daar stijt en strak liggen. Moest hij iets verrigten,
zoo heette hij zulks zijne zusters. Speelde hij
met andere kinderen, zoo mogten zij niets tegen
zijnen wil doen, of hij bedierf hun spel. Ver-
bood zijn vader hem iets, zoo had hij daarte-
gen veel in te brengen, of hij gehoorzaamde
slechts langzaam en met een zuur gezigt. Zeide