Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
202
knaap de hand, drukte hem aan zijn hart, eu
sprak: »ik vergeef u, mijn kind, uit de volheid
van mijn gemoed. Gave God, dit de eerste en
laatste maal zij, dat gij iets te verbergen hadt;
dan zal het mij niet leed zijn om de boompjesI"
»Ik wil ook aan mijne kinderen deze geschiede-
nis verhalen," voegde Jufvrouw ELBAS er bij, en
verliet met deze woorden hare vriendin.
XX.
HOE MARIA HAREN JOHAN VAN EIGEN-
ZINNIGHEID EN STUGHEID GENEEST.
Bij stille , innerlijke tevredenheid, mogt albrecuï :
inet de zijnen veel uiterlijke welvaart genieten. ,
Hij zag zijnen arbeid overvloedig gezegend, zoo- ■
dat hij in de behoeften van zijn huisgezin niet
alleen voorzien mogt, maar ook in de gelegenheid
was, aan de stem der weldadigheid toeiegeven.
Ook genoten allen den besten welstand, en za-
gen zich, kleine ongelegenheden uitgezonderd ,
door de hand des tegenspoed« weinig gedrukt.
Maar niet altijd duurde die staat van welstand.
Eene zware ziekte brak in de plaats uit, waar al-
brecht en ma^ria woonden. Lang bleef hunne
woning gespaard , doch eindelijk, als was het om
slechts te beter te kuunen treffen, greep dezelve