Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
IS]
OrREGTHEll) EN BJÏÏKÜUW.
Een landman had met eigene handen eene rij
voortreffelijke vruchtboomen geplant. Hij verpleeg-
de ze met de grootste zorg , en zag met vreugde
derzelver weligen bloei. Zijne vreugde werd niet
weinig vermeerderd , toen zij de eerste vruchten
droegen. Hoe begeerig was hij le weten, of zij
waarlijk van zulk een edel soort waren, als hij
verwachtte. Doch wat gebeurt er? Daar komt de
zoon van zijnen nabuur, een slechte knaap, in
den boomgaard , en verleidt den zoon des land-
mans. Reiden vereenigen zich lot een hoogst
schandelijk bedrijf, zij berooven de nog jeugdige
boompjes geheel van derzelver vruchten , eer zij
nog tot rijpheid gekomen waren.
Toen nu de eigenaar den boomgaard binnen-
trad, en zag wat er geschied was, zoo werd hij
diep bedroefd, en riep uit: »ach, waarom heeft
men mij zulks gedaan? Booze knapen hebben mij-
ne schoone verwachtingen verijdeld, en mijne
vreugde bedorven!"
Deze woorden gingen den zoon des landmans
zeer ter harte, en hij liej) tot dien des nabuurs en
zeide: »ach, mijn vader is zoo innig bedroefd
over de daad , die wij volvoerd hebben. Nu heb
ik geen rust meer in mijn gemoed. Mijn vader
zal mij niet langer liefhebben , maar met verach-
ting straffen, gelijk ik verdiend heb!"
Doch gene, reeds op den w^eg der ondeugd ver ge-
vorderd , antwoordde; »gij divaas, uw vader weet