Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
algemeen, in de plaats harer woning, de vrietade-
lijke, voorkomende MARIA noemde.
Thans trad zij in dien gewigtigen leeftijd , wel-
ken men den jonkvrouwelijke noemt. Tol besef
harer dure verpligling aan de verzorgers en leids-
lieden harer kindschheid , nam zij dagelijks meer
deel aan de werkzaamheden, die voor hare reke-
ning lagen, en streefde zij er steeds ernstiger
na , om de zorgen harer ouders te verminderen,
en hun levenspad zoo effen mogelijk te maken.
Onder dit alles behield zij hare opgeruimdheid van
geest, en die vrolijke stemming des gemoeds, die
zij reeds als kind bezeten had, terwijl zij te gelijk
ernstig waakte, dat hare vreugde niet in uitgelaten-
heid ontaarde, noch door iets onzedelijks besmet
werd. Niet dat zij in eenzame afzondering hare
jeugd, versleet, neen, gaarne nam zij deel aan
den gezelligen omgang met hare bekenden, hoe
zeer ze daarbij paal en perk kende, en de stem
van pligt steeds zwaarder deed gelden dan die
des genots. Hoe wist zij dan door haar opgeruimd
bestaan, door hare geestige invallen, door dat
voorkomende en vriendelijke, hetwelk al haar
spreken en doen kenmerkte, anderen tot vreugde
te stemmen. Maar' hoe werd zij aanstonds ern-
stig, en trok zich bedachtzaam terug, wanneer
zich iets onbetamends openbaarde, en woorden
en gedragingen der zedelijkheid beleedigden.
Schaamte en kuischheid stonden bij haar op den
hoogsten prijs, als het beste sieraad, der jonk-
vrouw — een sieraad, hetwelk, eenmaal verloren ,