Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
183
de zaak een geheel ander aanzien. Wanneer zij hel
zelfs dagelijks hooren , hoe de vader bij koop of
verkoop anderen bedriegt; hoe de moeder voor hai-en
man, zonder noodzaak , iets bedekt houdt, ja in
zijne tegenwoordigheid dit of dat, hetgeen er ge-
beurd is, loochent; hoe de ouders op dezen en
genen hunner bekenden afgaan , die zoo even van
hen beleefd gegroet, het huis verlaten heeft —
waarlijk, dan is het geen wonder, wanneer kinde-
ren het hatelijke en zondige der leugen niet ge-
voelen kunnen. Iloe nadeelig moet bet dan op hen
werken , indien zij hunne jeugdige gezellen zich
daaraan hooren schuldig maken!"
»Jufvrouw ALBRECHT, gij wilt zeggen: ^c/y^
de ouden zingen, %oo piepen de jongen. Doch
daar komen uwe kinderen reeds weer terug, zij
zien er zoo vrolijk uit, als of hun een steen van
het hart is gewenteld. Zoo dikwijls ik bij u ben,
leer ik het meer en meer inzien, hoe veel bij eene
goede opvoeding op de moeder aankomt. Maar
wat zult gij met hen aanvangen ?"
»Hiervan kunt gij getuige wezen." En zich cu
tot hare kinderen wendende, sprak zij: »is het u
nu niet beter , dan straks '! Mogt gij voortaan van het
bedrevene kwaad den diepsten afkeer behouden !
Om de goede voornemens, die in uw binnenste
ontwaakt zijn , te vei-sterken , wil ik nog de vol-
gende ge'schiedenis verhalen. Zij heet: