Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
181
deren lijd heelt het kind de school verslapen , of
is door eenig huiselijk oponthoud uit dezelve te-
rug gebleven , en nu beveelt menige dwaze moe-
der : »geef maar voor, dat gij ziek zijt geweest."
Of men zendt het tot dezen of genen bekende,
wien men op dien stond niet gaarne bezoeken wil-
de , nu draagt men het kind op te gaan zeggen :
»mijne ouders zouden zeiven gekomen zijn, doch
vader moest van huis, en moeder krijgt bezoek,"
Welk een' invloed moet zülk een onverstandig ge-
drag hebben! is het wonder, dat menig jeugdig
gemoed alle opregtheid vergeet, en leugen en mis-
leiding voor geene zonde houdt?"
»Maar Jufvrouw albrecht, schoon ik u dat
alles gaarne toegeef, moet ik u toch tegenwerpen ,
dat men niet altijd en overal de waarheid kan
spreken. Zegt niet de wijze salomo: »een zot
laat zijnen ganschen geest uit." Hoogst onvoorzig-
tig mag het heeten, steeds het hart op de tong
j te hebben. Welk een misbruik kan daarvan ge-
maakt worden, en welk een onheil zou men zich
aldus op den hals halen! Zóó hoop ik mijne kin-
deren niet op te voeden."
»Ik ook niet, Jufvx'ouw elbas. Praatziek te
wezen en niets te kunnen verzwijgen, zijn twee
groote gebreken. Met i'egt wijst gij mij op de onhei-
len, die daaruit voor ons zeiven kunnen voortvloei-
jen. Even zoo had gij er mogen bijvoegen, dat
ook anderen daardoor te dikwijls benadeeld wor-
den. Voor%igligheid in hel spreken is eene der
schoonste en gewigtigste hoedanigheden in eiken