Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
180
laas! te huis gewillige ondersteuning, ea wordt
aldus in plaats van gebeterd, slechts nog meer
bedorven."
»liet verheugt mij niet weinig, dat gij ten de-
zen opzigte met mij van dezelfde gedachten zijt.
Is het verkeerd, ja zelfs ondankbaarheid aan God,
het goede van onzen tijd voorbij te zien , het is even
dwaas, het is verderfelijk , voor het kwade, dat er be-
slaat, de oogen te sluiten. De veelvuldige gebreken ,
aan onze jeugd eigen , liggen duidelijk bloot. Waar-
lijk een hevige schrik beving mij , toen ik onlangs
met onzen Predikant over dit onderwerp sprak.
Evenwel menig weldadig zaad wordt er gestrooid,
ook in de school, en o ! hoe veel kwaad was er
nog weg te nemen, indien de ouders meer mede-
werkten. Juist zij verstikken de betere kiemen ,
die in de harten hunner kinderen ontspruiten."
»Maar, Jufvrouw albrecht, voor zoo onbe-
dachtzaam kan ik toch geene ouders houden."
»Niet, beste Jufvrouw elbas? Moet ik mijn ge-
zegde door bewijzen staven? Laat ons nog een-
maal terugkomen op het onderwerp , waarover het
gedrag mijner kinderen ons aanleiding gaf te spre-
ken. De onderwijzer zegt: gij zult niet liegen ,
want hij die liegt, steelt ook , en is voor elke zon-
de vatbaar. Nu spreekt het kind de waarheid ,
doch openbaart te gelijk iets , hetwelk den ouders
onaangenaam is; en wat is nu veelal het gevolg ?
ïlet ontvangt vaak straf voor zijne opregtheid, en
hoort zich toeduwen : »domme jongen, waarom
spreekt gij ook altijd de waarheid ?" Op een' au-