Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
195
lenmaal over onzen nieuwen onderwijzer heb boos
i^emaakt. Gedurig toch verhaalde bernard mij uit
Ie school dan dit, dan weer iets anders, als b, v.
lat hij steeds zoo onregtvaardig gestraft werd,
lat de meester zoo streng was, zoo veel vorderde
;nz. Wie weet of niet alles leugen is ?"
» Goede Jufvrouw elbas, om u daarvan te over-
uigen , behoeft gij slechts eenmaal met den mees-
xr te spreken. Waarlijk, het is zoo ongelukkig,
lat er zoo vele onverstandige ouders beslaan, die
fanstonds den onderwijzer of opvoeder verdenken ,
Dmdat het kind van hem dit of dat verhaalt. Ik
ii^raag u, indien het al niet heeten mag regtstreeks
\ot leugen te verleiden, zoo moet het toch even-
ivel alle achting en liefde ondermijnen. En hoe
lonbillijk handelt men. Denk slechts : het kind is
n zijne eigene aangelegenheden aanklager, en de
ouders zijn partijdige rigters. De onderwijzer zelf,
Js beschuldigde, kan zich niet eenmaal verdedi*
i^en."
i »Jufvrouw albrecht , ik wenschte datvcleou-
fers u op dit oogenblik hoorden. Zij zouden met
lij inzien, dat onze kinderen ons te dikwijls mis*
eiden, en ook de oorzaak leeren kennen, waarom
het onderrigt in de school vaak geen nut aanbrengt,
ja zelfs schadelijk zijn moet. Vermaant de onder-
Ivijzer het kind , zoo neemt het zulks niet ter
larte , omdat het bemerkt, dat de ouders de in-
Hgtingen , die in de school bestaan, berispen,
estraft hij den luijen, stouten en ongehoorzamen
naap, zoo klaagt deze over onregt, en vindt he-
12 ^