Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
178 '
eene hoogst strenge wijze, de tuchtroede laten ge-
voelen , omdat hij een vensterglas ingeworpen had.
Het ligtzinnige kind had voorzeker straf verdiend,
omdat het zoo onbezonnen handelde. Evenwel
met opzet heeft hij het vast niet gebroken. En
werd nu door dat slaan en door den toorn , die
u bezielde , de glasruit weer heel ? Of verbeeldt
gij u, lieve vriendin , dat de straf op den knaap
weldadig gewerkt, en hij zich gebeterd heeft?"
»Dat zou ik meenen , hij heeft sinds dien tijd
niets meer gebroken."
» Zulks wil zeggen: hij heeft u naderhand niets
weer beleden, of is door te liegen der straf ont-
gaan. Gij bedriegt u in hem ; nog gisteren heeft
hij bij mij op nieuw een glas ingeworpen."
»Hij heeft mij gezegd, dat uw JACOB zulks ge-
daan had. Dit smart mij, want u moet ik geloo-
ven. En ik moet zulks te meer, daar ik, om het
u maar rondweg te belijden, reeds lang wantrou-
wend omtrent hem geweest ben. Wat hij uit de
school of van zijne speelmakkers vertelt, is mij
reeds meermalen ongeloofelijk voorgekomen. Hij
is bij alles onschuldig."
«Zeer natuurlijk. Hij weet, dat eene opregte
belijdenis slechts uwen toorn gaande maakt, en
hem eene zware kastijding op den hals haalt, ter-
wijl misleiding en leugen hem vrij waren, en gij
alles gelooft, zonder het naauwkeurig te onder-
zoeken."
»Gij kunt regt hebben. En daarom was het
ook misschien verkeerd van mij, dat ik mij wel