Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
177
Nadat de beide kiuderen vertrokken waren, riep
JufvTOUw elbas , die tot dus ver met moeite ge-
zwegen had , vol innige verbazing uit: »welke
onnutte kosten , die gij maakt. Jufvrouw albrecht !
Ik had den onbezonnen' knaap eenige frissche
klappen gegeven, dat zou beter geholpen hebben,"
»Eer gij wist, wat er gebeurd was?"
»Neen, nadat hij zijnen misslag beleden had."
»Maar gelooft gij, vriendin, dat hij mij zijn
gedrag voor de tweede maal rondweg zou bloot-
leggen, indien ik hem, op eene onverstandige wij-
ze, over zijne openhartigheid bestraft had."
» Dat is waar ! vele kinderen verraden elkander
niet; het liegen is hun als aan gehör en J*''
»Gij moogt veeleer zeggen : door eene verkeer-
de opvoeding tot eene tweede natuur geworden.
Jufvrouw elbas, hebt g!j ninvraer gezien, hoe de
meeste moeders straffen. Uoe geheel verkeerd gaan
zij dikwijls daarbij te werk. Menig kwaad wordt
over het hoofd gezien, als was het onbeduidend,
of indien men zulks niet doet, dan straft men
heden, hetgeen men morgen op nieuw toelaat.
Men moet het kind diep doen beseffen , dat elke
verkeerdheid, waaraan het schuldig staat, op zich
zelve een groot kwaad is, doch in plaats hiervan
vragen vele moeders slechts, of het haar meerdere
of mindere schade aanbrengt."
»Ik versta u niet regt, wat gij zeggen wilt,
Jufvrouw albrecht."
»In uw eigen voorbeeld wil ik u zulks duide-
lijk maken. Onlangs hebt gij uwen bernard, op
12