Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
175
»Voorzeker r.eenïje ; doch slechts dan, wan-
neer men niets zondigs beloofd heeft."
» Geheel regt is het niet, wat ik jaCOB toezeide."
»En zoo iets durfdet gij van uwe zuster verlan-
gen, JACOB?
»Maar, beste moeder, gij zult mij niet meer
liefhebben, wanneer leentje het u zegt."
»En indien zij nu zwijgt, zou ik dan van haar
kunnen houden ? Of wilt gij nu, dat ik u zal lief-
hebben en leentje niet?"
»Neen, neen, dierbare moeder, maar ik schaam
mij
»Slechts hij, die zich niet beteren wil, moet
zich schamen. Zijn onregt belijden, is geene
schande,'^
»Ach, lieve moeder, ik wil mij gaarne verbe-
' teren; doch gij moet mij vergeven!"
» Wanneer werkelijk dat voornemen tot verbete*
texnng u ernst is, met geheel mijn hart. Doch tot
nu toe, weet ik nog niet, wat er door u begaan
is."
» Hij heeft....."
»Stil, leentje! Ik wil het van hem zelven
weten."
»Ik heb den pot van den armen Hendrik, die
voor zijne moeder melk haalde , aan stukken ge-
broken."
»En dat deed gij met opzet, JACOB?" vroeg MA-
RIA , niet weinig ontsteld.
»Hij brak eerst mijnen hoepel," snikte jacob.
» Gij schijnt u onregt slechts ten halven te ge-