Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
174
Op zekeren dag, en wel tegen den avond, zat
zij met Jufvrouw elbas te zamen , beiden hielden
zich met eenig vrouwelijk handwerk bezig. Haar
albrecht was uitgegaan, om eenen vriend , die op
een uur afstands woonde, te gaan bezoeken. Leen-
TJE en jacob keerden van hunne spelen terug. In
plaats van even gelijk anders der moeder vrolijk
tegen te springen, zetten zich beiden zwijgend
en beschamend in een' hoek vati het vertrek. Hei-
melijk wenkten zij daar elkander toe , en waagden
het niet, hare moeder , die hen naauwlettend ga-
desloeg , vriendelijk aan te zien.
» Waarom zoo stil, lieve kinderen ?" begon MA-
RIA. » Beviel u het spel niet meer ?"
»Neen moeder," antwoordde leemje op eenen
toon, die tamelijk veel vrees aan den dag leide.
» Ik had u vrijheid gegeven , nog een uur langer
te spelen."
» Gij zijt altijd goed , beste moeder ; doch JA-
COB had geen lust meer te spelen."
» Dit verwondert mij van hem, daar hij anders
nog wel eens een oogenblik langer aan het spel
toegeeft, dan hem vergund is. Zijt gij misschien
ongesteld , jacob ?"
» Ik wenschte wel gaarne naar bed te gaan, lie-
ve moeder. Maar leentje durft niets zeggen, an-
dei's zoudt gij boos worden."
» Ja moeder, ik heb aan JACOB ernstig beloofd,
niet te klappen, en gij zelve hebt mij dikwijls
gezegd, dat men elke belofte, ook de geringste,
houden moet."