Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
3
zelve te vergeefs eenige smet vond. De boeken,
die het kinderlijk verstand ter leering moesten
verstrekken, waren de reinsten op do school, en
nooit kwam zij in dezelve te laat, of bedroefde ha-
re leermeesters door onachtzaamheid en traagheid.
Onder hare medescholieren stak zij verre uit door
orde en vlijt, en door haar geheel zedelijk be-
staan. Wanneer men haar op straat zag, hetgeen
evenwel slechts zeldzaam gebeurde , dan kon men
de kleine maria zeer gemakkelijk onderscheiden.
Men behoefde slechts te letten op hare vreugde-
volle stemming en de beleefde vriendelijkheid,
waarmede zij ouderen van jaren groette, en op de
ongekunstelde vrolijkheid , waarmede zij deel nam
aan de stille bedaarde spelen van anderen, indien
zij van alle woestheid en gedruisch slechts ver-
wijderd waren. In het ouderlijk huis zag men
haar nimmer ledig omloopen, want reeds vroeg
was zij er aan gewend , hare moeder in de min*
dere bezigheden der stille woning getrouw op
zijde te staan. Eerst dan gevoelde zij zich i'egt
te vreden, wanneer zij, in kinderlijke onschuld ,
aan vader en moeder eenige vreugde bezorgen,
onder hare zusters kleine twisten bijleggen, en
Van allen een' vriendelijken blik en een goedkeu-
rend woord kon afwinnen. Daarbij bespaarde zij
door een openhartig bestaan, door eene vriende-
lijke voorkomendheid , en zich zelve en hare ou-
ders , menig verdriet. Geen wonder dan ook, dat
zij in den stillen, huisselijken kring liefde , en ook
buiten denzelven genegenheid vond 5 dat men haar