Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
173
kind, eerst dan, wanneer hij der zonde ten prooi
i,is geworden. De leugen is geen kind aangeboren ,
%ij is de vrucht eener verkeerde opvoeding.
Reeds zagen wij het, dat maria zich menig-
maal vriendelijk met hare kinderen onderhield.
Van hier dan ook bij hen de gewoonte, om de
moeder vaak, en wel eens onstuimig, met allerlei
i'vragen te bestormen. Ja, zij deden niet zelden
\ dezulken, wier beantwoording voor haar onmo-
: gelijk was, wanneer zij ten minsten hare kindereu
geene onverstandige, ja zelfs schadelijke dingen
wilde mededeelen. In zulk een geval deed zij niet,
9 hetgeen te dikwijls gebeurt, het kind met eenen
noodleugen afschepen, zij antwoordde slechts
eenvoudig: »kinderen, dat kunt gij nog niet ver-
staan." En gelijk de op God vertrouwende mensch
in vele inrigtingen der Voorzienigheid, met diep
ontzag, verborgenheden erkent en eerbiedigt,
zoo vereerden ook maria's kinderen zulk een af-
wijzend antwoord door stil te zwijgen. Hier-
door bespaarde zij zich eene beschamende verne-
dering bij de haren, wanneer zij naderhand, op
eene anders wijze, de waarheid leerden kennen.
Over het geheel heerschte in hare woning zulk een
weerkeerig vertrouwen , en zulk eene openhartig-
heid, als had hier niemand voor den ander iets
te verbergen of geheim te houden. Waarlijk, een
groote onschatbare zegen , die over alle bewoners
des huizes eene gelukkige opgeruimdheid ver-
spreidde, en welks onderhouding vooral het gevolg
was van maria's liefdevol en verstandig gedrag!