Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
172
de hooge waarde der opregtheid diep beseft. Niet
algemeen is Zulks. Onder uw geslacht bestaan er, die
in de vele ligtzinnige en verkeerde meeningen van on-
zen tijd zoo geheel zijn ingewikkeld , dat zij de leu-
gen , die vuile kweekster aller zonden, voor gee-
ne groote en verschrikkelijke ondeugd aanzien.
Haar schijnt ware opregtheid eene onmogelijke zaak.
Zij gelooven , dat alleen de domme elk oogenblik
de waarheid op de lippen kan hebben. De ver-
standige moet, naar haar voorgeven, het beter ver-
staan zijn voordeel te berekenen. Eene ramjjza-
lige denkwijze voorwaar! Aan die allen moet ik
intusschen dit ernstige woord rigten: wie liegt,
die wil niet, dat het ware en goede gelde. Hij
heeft iets kwaads verrigt, en wenscht nu slechts,
dat de menschen, het niet zullen gewaar worden,
terwijl hij er zich weinig om bekommert, dat
God, de Alwetende, hem kent. Of heeft hij het
booze nog niet gepleegd, dan wil hij het doen, en
poogt slechts in zijne zonde niet gestoord te wor-
den , want zij is hem liever, dan deugd en vroom-
heid voor het oog van God. -r- Ik ben intusschen
vast verzekerd , dat elke moeder, die zich met de
eischen des gewetens en des Bijbels eenigzins heeft
bezig gehouden, dat alles even goed weet als het
mij bekend is. Evenwel vraag ik nog dit: is niet
onze tijd vooral daarom zoo verkeerd, wijl zij de
leugen voor de waarheid , de valschheid voor de
opregtheid verwisseld heeft? Kain nam eerst tot
de leugen zijne toevlugt, toen hij Abel verslagen
had. Alzoo ook liegt de mensch, namelijk het