Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
171
leven en dat van anderen vergiftigde. Wel stortte
: hij zich niet roekeloos in gevaren, noch beproefde
I dolle waagstukken, die voor zijn leven en zijne
gezondheid gevaarlijk konden zijn: maar hij deins-
; de evenmin lafhartig terug, waar het gold, het
I gevaar koen en onversaagd onder de oogen te tre-
; den, en door inspanning hetzelve af te weren of
te verminderen.
XIX.
HOE MARIA HET AANVING, DAT HARE
KINDEREN DE OPREGTHEID BEMIN-
NEN, EN DEN LEUGEN LEERDEN
HATEN.
Ik ken menige regtschapene moeder, die, wan-
neer zij dit opschrift leest, een' heimelijken
schrik ontwaart, zoodat zij welligt op haar en de
haren eenen somberen blik werpt, en met eene
kommervolle ziel tot zich zelve spreekt; »gave
God , dat het bij mij even zoo ware!'^ Maar waar-
toe dat? Wie beter dan gij, lieve moeder, is in
staat, uw huis tot eenen vriendelijken zetel der
waarheid te maken; staan niet de middelen daar-
toe in uwe hand ? Verblijd u veelmeer, dat gij