Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
170
gebrek aan vertrouwen op Hem. Hij zelf roept ons
toe : vreest niet, ik ben met u. Beeft niet terug,
want ik ben uw God. Ik help u, en onderhoude
u door mijne regterhand! — Ook kinderen zijn de
voorwerpen zijner trouwe zorg. Mozes , in het
biezen kistje neer-gelegd, en zoo zonderling be-
waard , strekt ten bewijze, dat de Allerhoogste
hen vaderlijk gadeslaat. Houd slechts uw gewe-
ten rein voor God, en gij moogt vast op Hem
staat maken."
Zoo gelukte het aan maria, haren jacob van
zijn gebrek te genezen, en hem dat gedurig vree-
zen te ontwennen. Wel geschiedde zulks langzaam,
maar daarom des te zekerder. Rustelooze oefening
versterkte zijn ligchaam, terwijl de steeds weer-
keerende beschaming en bestendig voortdurende
aanmoediging het gevoel van niet te durven onder-
drukten. Bij dat alles voegde zich nog dit: vader
en moeder ondersteunden elkander met alle
magt in het werk der opvoeding. Door woord
en voorbeeld werkten beiden , in onderlinge over^
eenstemming, op hunne kinderen, en even zoo
op den zwakken knaap. Steeds naar ligchaam en
geest sterker wordende, wischte het onwrikbaar
geloof aan eene wakende Voorzienigheid het laatste
spoor van zijn vroeger gebrek uit. Hij zag dat ge-
loof met onbenevelden luister in zijne ouders schit-
teren , en nam het dagelijks meer en meer in zich
zeiven op. En met het verdwijnen zijner vrees-
achtigheid, verdwenen ook die ontevredenheid en
die loosheid en sluwheid, waardoor hij zijn eigen