Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
169
r ven de opwekking en versterking van zijn gods-
I dienstig gevoel. Kende zij voor zich zelve
; niets dierbaard^rs, dan het geloof aan God , die
i: het grootte en kleine overziet, aan elk oord zij.
[; ner onbegrensde schepping tegenwoordig is, en
II met wijsheid en liefde waakt en zorgt, zij zocht
I hetzelve ook den jeugdigen knaap even dier-
ji baar te maken en vast in te prenten. Vooral
j sprak zjj met verhoogde warmte van den On-
eindige in die oogenblikken, waarin haar kind
tot zijn vorig gebrek terug viel. Dan w^as het:
»waarom zou de lieve God, die immers zoo
goed is, willen, dat gij steeds in angst en schrik
zoudt leven. Zie ginds uw broertje johan, hoe
vrolijk is hij altijd , zou God hem liever hebben
dan u? Neen, mijn beste jacob. Hij gunt ook u
! zoo gaarne een rustig genot uwer jeugdige jaren
en der vele genoegens , die aan uwen leeftijd
verbonden zijn. Is Hij , de Allerhoogste , niet bij
I nacht en bij dag rondom u met zijne liefde en
trouwe? Denk toch veel aan die heerlijke woor«
den uit de Psalmen , die gij nog onlangs van bui-
ten hebt geleerd. »Zoo ik opsteeg ten hemel,
daar zijt gij! Of spreidde ik in het doodenrijk mijn
leger, zie, gij zijt er! Nam ik de vleugelen des
dageraads ; kon ik aan 't uiterste der zee mijne
woonplaats vestigen ; ook daar zou uwe hand mij
vergezellen , en uwe x'egte hand mij houden."
Zich steeds te beangstigen , vaak voor de spook-
sels zijner eigene verbeelding terug te deinsen is
onteerend voor God, en een tastbaar bewijs van