Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
167
alles te schrikken, even als of zulks eene prijse-
lijke gevoeligheid aan den dag legt. Die dwaas-
lieid is niet bij u. Alleenlijk wilde ik u opwek-
ken , om van nu af aan met toenemende zorg u
zelve te beheerschen, en mogt u al iets verras-
sen , dan u dadelijk te herstellen, althans te wa-
ken , dat onze jacob zulks niet bemerkt. Ook
van mijnen kant wil ik doen, wat in mijn vermo-
gen is. En is hij er getuige van, dat anderen
bewijzen geven van vreesachtigheid; dan zij het
ons ernstig pogen , om hem levendig te doen be-
seffen , welk eene jammerlijke vertooning de zoo-
danigen maken, ja in welk een belagchelijk licht
zij zich dikwijls, door hun lafhartig gedrag,
plaatsen." — Hiermede eindigde het gesprek der
beide waardige echtgenooten.
En maria vergat niet, wat men onderling be-
paald had, maar handelde overeenkomstig het-
zelve. Hoe de kleine jacob ook vaak tegen-
streefde , gedurig dreef zij hem huiten hare wo-
ning in de opene lucht. Nimmer duldde zij , dat
hij zich in den kring van spelende meisjes of
zwakkere kinderen ophield ; in dien van vrolijke ,
lustige, sterke knapen moest hij zijne vrije uren
doorbrengen, en zich met hen oefenen. Had hij
eenig ongeval gehad , en kwam hij klagende te
huis, dan was het: »hebt gij u bezeerd? Kom
eens hier. Wel ja, het is waarlijk niet der moei-
te waard. Schaam u, over zulk eene kleinigheid
te weenen. Hoe veel erger bezeerde zich onlangs
de kleine hans vaq onzen buurman, en toch was