Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
166
verbetering bevorderen. Valt het gesprek op men-
schen, die zich door schrik te vaak laten wegsle-
pen, dan alles aangewend, om het dwaze en scha-
delijke van zulk een bestaan aan te toonen , opdat de
indruk van het gehoorde niet schadelijk, maar voor-
deelig op hem werke. En zouden wij vergeten
het geloof aan God, wiens bewarende zorg zich
overal uitbreidt, in het hart van onzen jacob te
verlevendigen? Het ontbreekt onzen kinderen, en
ook hem niet, aan godsdienstig gevoel, wat vermo-
gen wij niet, door hetzelve gedurig te verhoogen
en te versterken ? Moed gevat, beste vrouw; de
Heere zal helpen!"
»Gij weet het, mijn albrecht, dat ik gaarne
alles wil doen , om voor de onzen nuttig te zijn.
Met verdubbelde zorg zal ik elk middel aangrij-
pen , wat jacob van zijn gebrek genezen kan."
» En vergeten wij dan ook niet, door ons eigen
gedrag aan onze vermaningen eene meerdere kracht
bij te zetten. Vermag het voorbeeld ergens veel,
het is vooral in het tegenwoordig geval. Wat toch,
indien de ouders , bij zoo menige gelegenheid , in
hun eigen bestaan angst en onberadenheid aan den
dag leggen; welk eene hoogst nadeelige uitwerking
moet zulks op kinderen hebben, vooral indien zij
van eenen vreesachtigen aard zijn ! De beste ver-
maningen , de meest krachtige drangredenen ver-
liezen dan ook hare werking. Ik weet het, lieve
maria, gij verheft u in dezen verre boven het
gewone zwak uwer kunne, waaronder er z'élfs
zijn , die er eene eer in schijnen te stellen voor