Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
165
naar het ligchaam gezond en sterk te maken, zoe-
ken wij zulks, met verdubbelden ijver, bij onzen
jacob te bevorderen. Hij moet nog meer naar
buiten in de vrije lucht, en daar beweging zoe-
ken. Niet onder meisjes mag hij zich ophouden ,
veel minder zich afzonderen. Met knapen van
zijnen ouderdom moet hij worstelen, loopen en
klouteren leeren. Bij voorkeur moet hij zoodanigen
arbeid verrigten , die beweging en krachtsinspan-
ning vordert, daaraan moeten wij hem houden ,
hoe hij ook jammert en klaagt. Met toenemende
ligchaamssterkte zal ook van zelf zijn moed aan-
wakkeren. Valt hij, ea komt hij dan volgens zijne
gewoonte huilende te huis , wij mogen hem hier-
in niet toegeven. Laat hij zich al bezeerd hebben ,
toch hem niet beklaagd, maar hem veeleer doen
gevoelen, dat het van te weinig belang is om er
over te jammeren. Vooral hem op andere knapen
gewezen, die om een weinig pijn niet geven, noch
door zulk een onbeduidend iets zich in hun spel
laten storen. Het eergevoel werkt reeds vroeg in
het kind ; en heil den opvoeder, die het met wijs-
heid weet op te wekken en tot zijn doel aan te
wenden. Heeft onze jacob zich door iets laten
verschrikken, dan met hem, indien daartoe al-
thans de mogelijkheid bestaat, de zaak onderzocht,
ten einde hij beseffe, dat zij veelal niet van dien
aard is, om er zich door te doen beangstigen.
Zoo moet hij schaamte gevoelen over zijne vrees-
achtigheid; en dit gevoel, gedurig opgewekt en
verlevendigd, zal op hem weldadig werken en zijne