Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
2
voor de natuur is ? Dan wordt de grond gelegd
tot ons geheel volgend bestaan , en naarmate zij
ivel gebruikt wordt, en reeds dan verstand en
hart gesteld zijn, is ook veelal de mannelijke leef-
tijd en de grijze ouderdom. Zien wij dan een'
gelukkigen aanleg , de beste ontwikkeling der van
God geschonkene vermogens , en in woorden en
daden eene reine stemming des gemoeds doorsti'a-
len , zoo slaan wij den blik vreugdevol voorwaarts,
en verwachten van zulk een schoon begin voor
de toekomst niets dan goeds en weldadigs.
Bewaarheid wordt deze opmerking door het
voorbeeld van haar, die wij in eene der weldadig-
ste betrekkingen des levens, in die van moeder
lot haar kroost, beschouwen -wilden. Reeds als
kind toonde de kleine MARIA, wat men eenmaal
van haar verwachten mogt. Zij was onder vier
zusters de jongste dochter van onbemiddelde,
maar toch hoogst regtschapene en zeer God-
vruchtige ouders. Hoe zeer dezen alle hunne
kinderen in tucht en eerbaarheid , in de kennis
en de vreeze des Heeren, hadden opgevoed, en
daarom, bij het naderen des ouderdoms, aan de-
zelve veel vreugde beleefden, zoo muntte toch
MARIA door gehoorzaamheid, vlijt, zedelijkheid en
teedere liefde omtrent hare ouders en zusters, en
door gehechtheid aan hare speelgenooten, reeds
vroegtijdig zeer voordeelig uit. Hare kleederen,
schoon niet uit de fijnste stoffen bestaande, wa-
ren niet alleen met smaak geordend, maar ook
steeds zoo zuiver en zindelijk, dat men op de-