Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
1G3
iistelperk des levens, waarin de mensch ter zijner
vorming geplaatst is, heeft hij , zoo ik meen, al
geen schadelijker vijanden dan angst en vrees.
Beiden zijn vooral den man zoo geheel onwaardig.
Hoe zal de hloohartige moedig en onversaagd de
regten des vaderlands verdedigen, en de openbare
vrijheid voorstaan, wanneer zij worden aangetast?
Hoe zal hij het onregt, waar het zich vertoont, de
spits bieden, en het geweld , dat zich te vaak
verheft, met kracht bekampen? Zal hij niet veel-
meer eene prooi der laaghartigheid worden, en
zich door list en bedrog laten wegslepen? Aan
elke edele gezindheid, aan iedere hoogere geest-
verheffing staan vrees en angst in den weg. Waar
i zij hunnen invloed uitoefenen, wordt niets groots
uitgerigt, niets, wat inspanning vordert, tot stand
gebragt. Met vasten moed en kalme bedaardheid
kan men alleen een gewigtig werk volbrengen. En
hoe ongelukkig is de mensch, die steeds door vrees
en angst geslingerd wordt. Innig is hij te bekla-
gen , want niet alleen gevoelt hij den druk van
rampen en gevaren , die werkelijk bestaan, maar
zijne verbeelding brengt te gelijk vele anderen voort.
Hier is het een magtige dezer aarde, daar een ver-
heven natuurvevschijnsel, ginds een losbrekende
storm, elders eene spookachtige gedaante, waar-
door elk vreugdevol oogenblik zijns levens verbit-
terd wordt. En wat redt hem in de ure des han-
gen tegenspoeds ? Dóór vrees ontstemd, mist hij
die kalme beradenheid, die dan meer dan immer
noodig is. De middelen , door de Voorzienigheid
11*