Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
162
toonde hij zich, wanneer hem een kring van
zwakkere kinderen omgaf. Bij elke ongewone om-
standigheid gevoelde hij zich vreeselijk aangegre-
pen. Brak er een onweder los , dan stond hij te
sidderen , en zocht zich achter zijne moeder te
verschuilen. Nimmer zou hij gewaagd hebben, des
avonds zonder licht de kamer te verlaten, of zich
in het donker naar bed te begeven.
Met waren zielenangst bemerkte maria aan haren
jacob dit groot en gevaarlijk gebrek. Zij, eene
moedige vrouw , die steeds eene zekere mate van
bedaardheid wist te bewaren, kon het zelfs niet
verdiagen, dat een der kleine meisjes op het zien
van eene pad , muis of spin van schrik terug-
deinsde; en wat moest het haar dus zijn, zulks
in eenen knaap te ontwaren ? Hoe had zij onder-
scheidene middelen beproefd, om dit verderfelijk
zwak tegen te gaan, en hem meer moed in te boe-
zemen. Langen tijd evenwel scheen het, als was
elk middel te vergeefs. Ook albrecht zag met diepe
smart het toenemend kwaad in zijn kind , en meer-
malen hadden beide echtgenooten elkander hunne
bekommeringen medegedeeld, en over de beste wij-
ze, om eene gewenschte verbetering te bewerken ,
onderling geraadpleegd. Op nieuw gaf de knaap,
bij eene thans voorkomende gelegenheid, een door-
slaand blijk zijner geaardheid , en dit was oorzaak
van het volgende gesprek.
» Onze jacob moet anders worden dus begon
albrecht, »wanneer hij niet tot een verachtelijk
en ongelukkig mensch zal opgroeijen. In het wor-