Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
IfiÜ
IVIII.
DE KLEINE JACOB IS BUITENGE-
WOON VREESACHTIG.
Vrees — het enkele hooren van dit woord
maakt eenen onaangenainen indruk. En toch is
zij velen maar te zeer eigen. De oorzaak van haar
bestaan ligt veelal in de vroege jeugd. Het kind,
met een zwak, prikkelbaar ligchaamsgestel op de-
ze wereld tredende, is zoo vatbaar om bij het
minste, wat er gebeurt, zich beangst te maken.
Wordt die vreesachtige geaardheid niet door eene
bedachtzame handelwijze tegengegaan, maar veel-
eer aan dezelve door eene onverstandige leiding
voedsel gegeven, dan moet zij steeds verergeren,
en eindelijk den nadeeligsten invloed verspreiden.
Daarom is het der ouderen pligt, ook ten deze
opzigte hunne kinderen naauwkeurig gade te
slaan, en ontwaren zij deze schadelijke zwakheid,
haar met omzigtigheid en ernst legen te werken,
en zoo mogelijk uit te roeijen. En zou deze taak
niet even als zoo menige andere bijzonder voor
rekening der moeder liggen, die hét kind van
deszelfs geboorte af en te gelijk zoo elk oogen-
blik gadeslaat? MARIA althans dacht er dus over.
Reeds vroeger zagen wij het, dat hare kinde
ren van een gezond , sterk gestel waren, en te-