Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
15Ö
staan tot eenen drnkkenden last te maken ; waar-
toe dezelve moedwillig vermeerderd? Elk onheil,
door eigene schuld ons berokkend, stort met eene
verdubbelde, met eene verpletterende zwaarte op
ons neer. Daarom gewaakt, moeders, en met
heiligen ernst gezorgd, dat zij vroeg die wijsheid
leeren, die het goede des levens regt weet te
waarderen, en met bedachtzame spaarzaamheid
te gebruiken. Drukt het hun diep op het hart,
dat het met moeite verkregene, door tallooze om-
standigheden buiten ons , kan verloren gaan, en
wij waarlijk zelven zulks niet behoeven te zoeken.
Wijst hen op zoo velen , die hunne onvoorzigtig-
beid te laat betreuren , en vaak te vergeefs elke
kracht inspannen, om tot vroegere welvaart te
komen. Mogen zij aldus, onder den zegen Gods ,
tot vestandige, spaarzame huisvaders en huismoe-
ders worden opgeleid , die eenmaal voor hunnen
eigenen kring hoogst weldadig zijn zullen!