Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
158
op uieuw len voorbeeld nemen ? Is liet waar,
dat wij moeijelijke tijden beleven, en zijn de
klagten, die wij hier en elders hooren aanheffen,
niet zonder grond, dan immers moet het u meer
dan immer ernst wezen , om het bestaande kwaad
niet nog drukkender te maken, maar veelmeer
te verligten. Dan moet het vooral uw pogen zijn,
om reeds vroeg uwe kinderen tot bedachtzame
spaarzaamheid op te leiden — eene spaarzaam-
heid , die de beide uitersten , gierig en verkwis-
tend te zijn , gelukkig vermijdt. Moet elke deugd ,
indien zij zich eenmaal in hare volle weldadige
kracht zal openbaren, reeds vroeg worden aan-
geleerd en beoefend, zulks mag vooral gezegd
worden van de tegenwoordige. En te noodiger
is het, u met ernst van uwen pligt te kwijten ,
daar men de kunst, om met volle handen van
het bgeen vergaderde te nemen, en wat men
heeft overvloedig te gebruiken , in het algemeen
beter schijnt te verstaan, dan die om het door
vlijt en inspanning te verkrijgen, en verstandig
aan te wenden. De vroegere spaarzaamheid is
verdwenen; en toch bestaan er meer behoeften
dan in de dagen onzer voorvaderen, toen nog
menige bron van welvaart vloeide, die thans ge-
stopt is, de lasten minder drukten, en geheel
de wijze van leven eenvoudiger was. Waarom
zoudt gij uwe dierbaren niet voor mogelijke ellen-
de zoeken te beveiligen ? Bestaan er dan buiten
ons geene oorzaken genoeg, om ons in ongele-
genheden te brengen, en ons dit aardsche be-