Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
157
haar dan meestal een of ander kleia geschenk,
mede. Zij werd oud en zwakkelijk, Intusschen
had karel zoo veel, door wijze zuinigheid, be-
spaard, dat hij zich eene werkplaats kon koopen,
]Nu zette hij zich als schoenmaker neer. Spoedig
had hij menigvuldigen arbeid, en moest zich
een' knech, en vervolgens meer anderen aan-
schaffen, Hij nam nu de oude mariane bij zich
in huis, verpleegde haar, als zijne eigene moeder,
en was een voorbeeld van liefde en dankbaarheid.
Kennelijk rustte Gods ruime zegen op al zijn
ondernemen; zijn vlijt en zijne spaarzaamheid
droegen steeds overvloediger vruchten. Maar nim-
mer veranderde zijne gezindheid omtrent zijne
brave weldoenster. Wanneer de lieden hem som-
tijds bezochten, dan was hij gewoon te zeggen:
»ziet daar mijne lieve moeder! Zij was slechts
eene geringe maagd, en heeft uit . een' arme
wees, eeu welgezeten man gemaakt!" — Hij bleef
steeds dezelfde, ook in rusteloozen arbeid en
verstandig overleg. Zij sleet hare dagen in kalmte
en vrede, en stierf in hoogen ouderdom."
Aandachtig luisterden de kinderen toe, en niet
zonder uitwerking bleven deze en andere verha-
len. Zij zetten kracht bij aan de lessen en aan
het voorbeeld, door maria den haren gegeven.
En wanneer de kleinen reeds vroeg huiselijk en
spaarzaam werden uit gewoonte en uit vrees voor
de straf, zoo leerden de meer grooten zulks uit
liefde tot hunne ouders en uit eerbied voor God,
3Ioeders, die dit leest, zoudt gij maria niet