Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
156
üe uankuare plefigzooïi.
Mariake was de dochter van behoeftige lieden
op een dorp. Op haar zestiende levensjaar werd
zij dienstmaagd in eene stad. Zoo bragt zij vele
jaren door, was vlijtig en trouw, en spaarde voor
zich eenig geld. Omtrent dezen'tijd stierven hare
ouders. Kort daarop kwam zij in haar gebqorte-
oord terug. Juist begroef men eene weduwe, die
een knaapje van vier jaren achter liet. Mariank
zag den armen wees, en had groot medelijden
met hem. Zij bragt den kleinen karel — aldus
was zijn naam — in het huis van eenen harer
bloedverwanten, en vroeg hem; »wilt gij mede
naar de stad?" Hij was aanstonds gereed, en
antwoordde: »ja!" En zij nam den knaap met
zich, eh bragt hem onder het opzigt van brave
lieden ; zij betaalde wat voor zijn onderhoud en
kleeding noodig was, en bezocht hem dikwijls.
Karel had de vriendelijke mariaise innig lief, en
noemde haar zijne moeder. Naderhand bezorgde
zij hem ter school. Hij leerde vlijtig, werd zeer
bekwaam, en was altijd gehoorzaam en braaf. Nu
beleefde mariane groote vreugde van hem, en
dankte vaak God , die haar had in staat gesteld ,
aan dezen verlaten' wees een goed werk te verrig-
ten. Zij liet hem het schoenmaken leeren. Zoo-
danig bevlijtigde hij zich , dat hij reeds op zijn Ij
achttiende jaar voor zijnen arbeid geheel berekend
was, en in eigene behoeften voorzien kon. Eiken
zondag bezocht hij zijne pleegmoeder, en bragt