Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
; 155
jj opvolgeu, gebruikt worden. Wie in het kleine
niet zorgvuldig is , die kan zulks evenmin in het
grootte zijn. Vele centen maken eindelijk een' gul-
den. Daarbij berokkent gij u zeiven menig onheil
door de dingen nutteloos te misbruiken. Gij stort
u daardoor in duizend verlegenheden, haalt u
drukkenden nood, bittere armoede op den hals,
en wordt het gebrek ten prooi. Met regt, mijne
i kinderen, sprak eenmaal een wijs man van vroe-
j gere dagen: » wanneer gij in uwe jeugd niet ver-
J zamelt, wal zult gij dan eenmaal in den ouderdom
i vinden ?" Uwe onderwijzers bedroeft gij , ons doet gij
zulks even zoo en benadeelt ons daarenboven,
want gij berooft ons van ons eigendom, is men
huiselijk , is men spaarzaam, men zorgt dan niet
alleen het best voor zich zei ven, maar treedt ook
niet in datgene, wat eens anderen is. En hoe zul-
len uwe ouders, indien zij om ulieder wille zoo
vele noodelooze kosten moeten doen , in staat zijn ,
den pligt der weldadigheid te beoefenen ? Op u
zou dan de schuld rusten, dat wij den armen
minder kunnen helpen en in hunne behoeften
voorzien. Maar vooral zij bij u de gedachte le-
vendig, dat gij God beleedigt, indien zijne ga-
ven door u niet beter gebruikt worden; hij , die
de goederen dezer aarde verkwist, verderft den
zegen, hem door hooger hand uit liefde geschon-
ken. Hoort de geschiedenis van den spaarzamen
KAREL. Onlangs las ik haar onder dit opschrift s