Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
15-t
waarde men in alles. Nooit zag men het speel-
goed hier en ginds in de kamer verspreid liggen ;
wanneer het spel gedaan was, moest het behoor-
lijk geborgen worden. Wie iets moedwillig aan
stukken brak, of door onachtzaamheid bederven
liet, dien werden de voorwerpen, zonder dat er
eenige tegenspraak geduld werd , ontnomen, tot
hij in andere dingen meer oplettendheid bewees.
Dan hielp geen bidden, geen schreijen, geen be-
loven ; vooraf moest door de daad de opregtheid
der verbetering blijken. Zoo ook was het met de
kleederen. Werden die, welke voor den zondag
bestemd waren , door eigene schuld bemorst, dan
strafte MARIA dengenen harer kinderen, bij wien
zulks plaats had, daarmede', dat zij op den naast
volgende hen zoo kleedde, als zij dagelijks gewoon
was. Geen wonder dan ook, dat men onder den
grooten hoop van knapen en meisjes, die ter
school gingen , de haren gemakkelijk herkennen
kon aan de reinheid hunner kleederen en boeken.
»Ziet," zeide de verstandige moeder dikwijls tot
hen, »gij kunt wel is waar, nog weinig verkrijgen,
doch veel bewaren. Breekt gij uwe leijen, verliest
gij uwe griffels en pennen, bemorst en scheurt
gij uwe boeken , zoo moet uw vader zich dat alles
voor elk van zijne kinderen afzonderlijk aanschaf-
fen, ja veelligt meermalen terug koopen. Maar
die noodelooze onkosten bespaart gij hem, wan-
neer gij orde houdt en op uwe zaken past.
Leijen en boeken bewaart gij voor u zeiven,
en kunnen nog door de kleineren, die u