Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
169
drukkend, minder kommervol ic maken. Door
voorbeeld en onderrigt poogde zij ook in hare
kinderen den regten geest van huiselijkheid en
spaarzaamheid op te wekken. Hoe veel in hare
woning moest gedaan worden , en van welken
ruimen omvang ook de arbeid wezen mogt, zij
was steeds met alles ter regter tijd vaardig. Voor
elk uur was de bezigheid , die verrigt moest wor-
1 den, reeds te voren bepaald. Ieder lid des huis-
j gezins wist, wat reeds gedaan was, en wat nog
moest gedaan worden. Daar werden geene volle -
uren doorgebragt met zoeken naar eenen sleutel,
dien men verlegd, of naar eenig ander huisraad,
hetwelk men niet behoorlijk geborgen had. Voor
alles, niet slechts voor het grootste, maarookvoor
het geringste bestond eene bijzondere ])laats , en
gemakkelijk was het te vinden. Däär bedierf niets
door hel achteloos te laten liggen , waar het door
vochtigheid schade kon lijden, daar ging niets
verloren, omdat men door gebrek aan zorg het
verwaarloosd had. Maria bewaarde alles, en ook
op kleinigheden hield zij een waakzaam oog. Zij
dacht steeds aan het spreekwoord : vele kleintjes
maken eindelijk iels groots* En wat de kinde-
ren zoo dagelijks in hunne ouders zagen, werd
ook voor hen langzamerhand lot eene gewoonte.
Geen hunner had het durven onderslaan, zijnen
arbeid niet siiptelijk te hebben voleindigd, de
taak moest volbragt zijn, eer er aan spel kon ge-
dacht worden. Zoo heerschte in hun werk de
strikste naauwgezelheid , cn even hetzelfde ont-