Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
150
Ätea onverstandig bestuur bestond. Zoo werden
de schulden vermeerderd , en de opentlijke lasten
steeds drukkender. Daarenboven heeft de zich
algemeen verspreidende beschaving, en de zucht
der mindere standen, om met de meer aanzien-
lijken te wedijveren , en zich met dezelve gelijk
te stellen , een aantal behoeften doen ontstaan,
die men vroeger niet kende ; op de geheele wijze
van leven is daardoor noodlottig gewerkt, en
meerdere uitgaven zijn noodzakelijk gemaakt. Me-
nigeen is vaak, tegen wil eu dank, genoodzaakt,
het eec en ander mede te doen, wat zijn vermo-
gen te boven gaat, en hij ook gaarne zou achter-
wege laten. Zoo worden de tijden moeijelijker,
en veler toestand drukkender. En met deze be-
zwaren staan de middelen van bestaan niet altijd
in eene juiste evenredigheid. Naarmate de opent-
lijke lasten en de huiselijke behoeften zich ver-
meerderen , vermeerderen de inkomsten niet; de
bronnen van algemeene en bijzondere welvaart
vloeijen zelfs hier en daar spaarzamer, terwijl de
uitgaven veelvuldiger worden. Daarom zijn de
klagten, die men gedurig en van alle zijden ver-
neemt , niet voor geheel ongegrond te houden.
Maar schoon meu dit toegeeft, mag men het
evenwel niet ontveinzen, dat velen de zaak over-
drijven, en zeiven de oorzaak zijn van den moeije-
lijken toestand , waarin zij verkeeren. Zoo althans
dacht de verstandige maria er over. Ook zij ver-
nam gedurige klagten over de slechte tijden en
over de bezwaren, waarmede men te worstelen