Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
i
i| gij , lieve moeders, in staat waart uwe kindoren
II in korten tijd grondig van een zoo verderfelijk
Ij gebrek te genezen !
XVII.
HOE MARIA HET AANLEIDE, ÜAT
HARK KINDEREN ZICH AAN SPAAK-
ZAAMHEID GEWENDEN.
Algemeen zijn de klagten over de slechte tijden
en over het moeijelijke, om met eere door de we-
reld te komen. En wie zal durven zeggen, dat
dezelve geheel en al zonder grond zijn? De ja-
ren, die wij beleefd hebben, waren in vele op-
zigten hoogst nadeelig voor onderscheidene oorden
van ons werelddeel, en niet het minst voor het
land, dat wij .bewonen. De geest van oproer cn
opstand, die zich hier en ginds vertoonde, bragt
•veelvuldigen en aanhoudenden strijd voort, en ver-
meerderde de uitgaven van verschillende staten.
Niet altijd werd te gelijk die bezuiniging in acht
genomen, welke onder zulke bezwarende omstan-
digheden meer dan immer behoefte is; ja met
diepe smart moest men ontwaren, dat er, bepaal-
delijk in ons midden , een verkwistend, ten min-